Downloads

Hieronder staan onze downloads:

Het inschrijfformulier van VZV  kunt U hier downloaden

Inschrijfformulier Velser Zwem Vereniging 2017

(alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen)

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend sturen naar ledenadministratie@velserzwemvereniging.nl of naar het secretariaat. Het adres vindt u onderaan het formulier.

Notulen Algemene Ledenvergadering VZV 2017

statuten

Agenda vergadering ALV. 2016

notulen-algemene-ledenvergadering-vzv-2016

Notulen ALV 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering VZV 2015

Notulen ALV 25 maart 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering VZV 25 maart 2014

Koers VZV 2014-2019

Koers VZV 2014-2019-2

Spelregels 2013-2014

2013 09 04 Spelregels 2013-2017 met wijzigingen  * in het blauw aangegeven spelregels zijn gewijzigd/veranderd

Reglement Waterpolo

Reglement waterpolo

Regiobepalingen  2013-2014

Regiobepalingen 2013-2014