NIEUWS:

Nieuw Inschrijfformulier VZV Leszwemmen en Waterpolo

Vanwege enkele administratieve aanpassingen en een betere verwerking heeft VZV een nieuw inschrijfformulier samengesteld. Dit formulier bevat tevens het meest actuele contributiereglement waarin alle belangrijke informatie voor nieuwe leden staat.

Het bestuur van VZV wenst u of uw kinderen alvast heel veel zwem- en waterpoloplezier ! Ons elementair en waterpolo kader staat klaar om u of uw kind te begeleiden met het leszwemmen en de waterpolotrainingen.

Vergeet u niet om het formulier volledig in te vullen? Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Inschrijfformulier Velser Zwem Vereniging 2017

Team: Alle Teams | Comments Off

Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2017

Bijgaand treft u de notulen van de ALV van de Velser Zwem Vereniging van afgelopen maart 2017.  Het was een drukbezochte ledenvergadering waarin onder toeziend oog van het Erelid Rob Kohnke en Ere-voorzitter Carel Wassink door de verschillende commissies het afgelopen jaar werd besproken, het financiële jaarverslag van 2016 en de begroting van 2017 werd gepresenteerd en er ook nog eens een aantal bestuurswisselingen plaatsvonden. Namelijk voorzitter Chris Bakker die de voorzittershamer overgaf aan Sven vd Vlis, Marja Visman die plaats maakte voor Tessa Raap namens de Activiteiten Commissie en waar Dirk Raap de taak van Secretaris overnam van Lisette.

Met dank aan Gea Meems namens het Nova College, locatie Oud IJmuiden, voor het ter beschikking stellen van de vergaderlocatie.

Notulen Algemene Ledenvergadering VZV 2017

Team: Alle Teams | Comments Off

Laatste trainingen

Onze gedachten dwalen al langzaam af naar het kneuterige camping waterpolo. Elke zomer heb je weer het voornemen om je nu eens niet te laten strikken, maar helaas. Komende zomer ben je vast weer de sjaak. Dus de kampioensvorm moet behouden blijven. Om je gestroomlijnde beachbody ook fit de vakantie in te laten gaan, wordt er dus nog stevig door getraind. Tot en met donderdag 6 juli om precies te zijn.

Onderstaand de data waarop het zwembad tot de zomerstop is gesloten. Op alle andere reguliere trainingsdagen wordt er nog gewoon getraind.

donderdag 27 april 2017, koningsdag, geen training.
maandag 1 mei 2017, dag van de arbeid, geen training.
donderdag 25 mei 2017 hemelvaart, geen training.
maandag 5 juni 2017, pinkster, geen training.

Team: Alle Teams | Comments Off

Nieuwe Voorzitter VZV: Sven van der Vlis

Sven

Team: Alle Teams | Comments Off

Agenda ALV 2017

AGENDA ALV VZV 2017

Team: Alle Teams | Comments Off